facebook
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej

Aktualności

archiwum >

Wydarzenia z ostatniego okresu

22/01/2021

Feryjne wyzwania – wyniki

Czas tegorocznych ferii zimowych z pewnością zaliczyć można do udanych. Nie dość, że zawitała do nas prawdziwa zima, umożliwiająca  szaleństwa na śniegu to zorganizowane przez nas konkursy online pn. „Feryjne wyzwania” spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.

[więcej...]
Informacja o wyborze oferty
15/01/2021

Informacja o wyborze oferty

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. realizacji zadania pn. ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ADMINISTRACJI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ W ROKU 2021

[więcej...]
Odkryj swój Skarb 2020
13/01/2021

Odkryj swój Skarb 2020

Chcemy podzielić się z Wami naszym małym sukcesem. Na początku listopada 2020 wzięliśmy udział w II edycji konkursu „Odkryj swój Skarb 2020” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury

[więcej...]

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej
Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
Responsywność
Kontrastowość
Powiększenie czcionki
Treść nietekstowa
Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
Napisy rozszerzone (nagranie)
Język migowy
Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
Transmisje audiowizualne
Nawigacja klawiaturowa
Fokus nawigacji
Szybka nawigacja
Cel linku (w kontekście)
Język strony
Parsowanie
Nazwa, rola, wartość
Wyłączenia
Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Stec, adres e-mail: a.stec@gckjerzmanowa.pl , telefon: 768312121
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej - Barbara Reszczyńska
Adres: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej
Jerzmanowa, ul. Głogowska 8
67-222 Jerzmanowa
E-mail: kontakt@gckjerzmanowa.pl
Telefon: 76 8384324
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej:
przy ul. Głogowskiej 8
Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejść do budynków
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie korytarzy
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie schodów
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie wind
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność pochylni
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność platform
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność informacji głosowych
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostępność pętli indukcyjnych
brak możliwości dostosowania ponieważ budynek jest użyczony
Dostosowanie parkingów
Ośrodek posiada miejsce parkingowe dla osoby/ osób nie pełnosprawnych
Dostępność tłumacza języka migowego
brak
Dodatkowe informacje
Aplikacja mobilna: brak
Deklaracja poprawy dostępności
Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.